پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام . می خواستم بدون خراش های حاصل از چنگ زدن تو دوران بچگی و ابله مرغان را می شه برطرف کرد طوری که صورتم صاف بشه و این اسکار ها دیگه نباشه

1 پاسخ 1

با انجام لیزر فراکسل مقدار زیادی بهبود پیدا میکند.

برگرفته از : http://www.drnahidarabi.ir/ (دکتر ناهید عربی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده