پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سومین شهر بزرگ جمهوری چک که تفنگ قدیمی به نام اوست

1 پاسخ 1

برنو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تفنگ قدیمی)