پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه عواملی در داشتن یک ارتباط خوب به اینترنت مؤثر است؟

1 پاسخ 1

یک ارتباط خوب ارتباطی است که هم در قسمت اول (ارتباط کاربر به ISP ) و هم در مورد دوم ( ظرفیت موجود ISP برای هر خط) از کیفیت مناسب برخوردار باشد.
جهت بالا بردن کیفیت مورد اول می توان به مواردی مانند ، تهیه مودم خوب و با کیفیت ، بازنگری سیم کشی تلفن داخلی و اتصالات آن و همچنین دور ساختن خط تلفن و مودم از دستگاههای تولید کننده امواج الکترو مغناطیس مانند اجاق مایکروویو و امثال آن و انتخاب یک ISP مناسب که از تجهیزات با کیفیت استفاده کند را نام برد.
هر چند که کاربر تا حد زیادی می تواند عوامل مؤثر بر قسمت اول ارتباط را تغییر و بهبود دهد ولی قسمت دوم ارتباط کاملا به ISP بستگی دارد و کاربر می بایست یک ISP را که به اندازه کافی به هر خط خود پهنای باند اختصاص داده است انتخاب کند.

می توان با در نظر گرفتن عوامل زیر ارتباطبهتری داشت.
• استفاده از مودم مرغوب
• انتخاب مناسب ISP
• انجام تنظیمات دقیق روی Dial-up Networking با کمک گرفتن از پرسنل پشتیبانی فنی ISP


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()