پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تفسیر آیه 32 نور در جامعه امروزه چگونه است؟ خداوند در این آیه فضل خود را وعده می دهد ولی آیا برای امروزه و شرایط اجتماعی امروز می توان تنها با توجه به این وعده انسان دست به این کار بزند و چنین کاری در امروزه مصداقی دارد یا خیر؟ (مخصوصا برای افراد 19 سال و دانشجو)؟)

1 پاسخ 1


آیه شریفه تاکید بر آن دارد که خداوند فقر را بر طرف می سازد و این وعده الهی است و وعده الهی تخلف ناپذیر است و اگر در ایمان به خدا تردیدی نداریم این وعده را باید بپذیریم روایات ما این مساله را تایید می کنند در صورتی که به گناه می افتنند در دین هیچ امری نباید و نشاید که قلب را تباه و سیاه سازد و رابطه انسان با خدا را قطع کند و انسان را به گناه بیندازد اما در صورتی که فرد مناسب و شایسته پیدا نشد و یا شرایطی وجود دارد که نمی توان ازدواج کرد در این صورت باید عفت پیشه کرد و عفت هم مواردی دارد که عفت دل ،عفت کلام ، عفت نگاه ، عفت دامن و عفت شکم موجب حفظ و سلامتی روح و زندگی مشترک می شود. درباره عفت ورزی مقاله ای در همین سایت پرسمان . نت آمده است که انشا الله مفید است .

بدون تردید سنت های الهی و وعده های خداوند حق است و قابل تحقق و نباید نسبت به آنها با شک و تردید نگریست.
از آنجا که یک عذر تقریبا عمومی و بهانه همگانی برای فرار از زیر بار ازدواج و تشکیل خانواده، مسأله فقر و نداشتن امکانات مالی است قرآن به پاسخ آن پرداخته و می فرماید: مردان و زنان بی همسر را همسر دهید و همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را، اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنها را از فضل خود بی نیاز می سازد، خداوند واسع و آگاه است. (نور، آیه 32).
قدرتش آن چنان وسیع است که پهنه عالم هستی را فرا می گیرد وعلم او چنان گسترده است که از نیات همه کس به ویژه آنها که به نیت عفت و پاکدامنی اقدام به ازدواج می کنند آگاه است و همه را مشمول فضل و کرم خود قرار خواهد داد. ولی از آنجا که گاه با تمام تلاش و کوشش که خود انسان و دیگران می کنند وسیله ازدواج فراهم نمی گردد و خواه ناخواه انسان مجبور است مدتی را با محرومیت بگذارند، مبادا کسانی که در این مرحله قرار دارند گمان کنند که آلودگی جنسی برای آنها مجاز است و ضرورت چنین ایجاب می کند، لذا بلافاصله در آیه بعد دستور پارسایی را هر چند مشکل باشد به آنها داده و می گوید: و آنها که وسیله ازدواج ندارند باید عفت پیشه کنند تا خداوند آنان را به فضلش بی نیاز سازد. (نور، آیه 33).
نکند در این مرحله بحرانی و در این دوران آزمایش الهی تن به آلودگی دهند و خود را معذور بشمارند که هیچ عذری پذیرفته نیست، بلکه باید قدرت ایمان و شخصیت و تقوا را در چنین مرحله ای آزمود. فضل در این آیه به معنای زیادی نعمت و عنایت ویژه خداوند به کسانی است که در عین نیاز به ازدواج به دلیل فقر توان انجام آن را ندارند. خداوند به این افراد وعده داده که در صورت فقیر بودن از نعمت خاص خود آنها را برخوردار خواهد ساخت و به زندگی آنها وسعت خواهد بخشید و زمینه ازدواج مناسب و در خور را برای آنها فراهم می سازد.
برای آگاهی بیشتر ر.ک: تفسیر نمونه، ج 14، ص 456.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(32نور) (تفسیر آیه 32 نور) (تفسير ايه 32نور)