پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا می توان هر دعایی برای دنیا و آخرت را در قنوت نماز خواند و همان ها را در سجده هایمان هم تکرار کنیم و طولانی کردن سجده ها بیش از حد معمول برای خواندن دعاها اشکالی دارد؟ (نمازهای واجب)

1 پاسخ 1

J}طول دادن رکوع و سجود نه تنها اشکال ندارد بلکه مستحب است. مخصوصا طول دادن سجده در بعضى روایات تأکید شده است. از جمله در روایتى از امام صادق(ع) در کتاب شریف وسایل‏الشیعه (ج 4 ص 981) نقل شده که به ابابصیر مى‏فرماید: H}یا ابامحمد علیک بطول السجود فان ذلک من سننن الاوابین{H؛ M}بر تو باد به طولانى کردن سجده زیرا این کار از روش‏هاى بندگان شایسته خدا است{M». در روایت دیگر در همان صفحه آمده که سجده‏ها را طول بدهید زیرا هیچ کارى مانند سجده‏هاى طولانى شیطان را ناراحت نمى‏کند.{J
طول دادن سجده در نماز, اعم از فرادا و جماعت مستحب است و طول دادن سجده بیشتر از امام جماعت به طوری که مقدار کمی بعد از امام سر از سجده بردارند اشکال ندارد و سعی کنید خود را به تشهد امام برسانید.
در قنوت می توان هر دعایی را خواند و همان را نیز در رکوع و سجده تکرار کرد ولی بهتر است در رکوع و سجده ذکر خودش خوانده شود

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (دعاهایی که در قنوت نماز میتوان خواند) (دعاهایی که در قنوت می توان خواند) (دعاهایی که در سجده میتوان خواند)