پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من تعداد روزهایی که نماز قضا دارم نمی دانم برای ادای آن نمازهای قضا چه باید انجام بدهم، لازم به ذکر است که من حدود یک سال می باشد که بعضی از روزها نتوانسته ام نماز بخوانم و قبل از آن نماز قضا نداشتم؟

1 پاسخ 1

در مورد قضای نمازها و روزه ها، تنها آن مقداری که یقین دارید نمازتان را نخوانده یا صحیح نخوانده اید یا روزه نگرفته اید، قضا دارد و مقداری را که احتمال می دهید بیشتر باشد واجب نیست. مواظب باشید طوری برنامه ریزی نمایید که خواندن نمازهای قضا برایتان خسته کننده نشود و باعث زدگی نگردد. قضای روزه ها را نیز به تدریج به جا آورید.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جدول نماز قضا) ()