پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر کیف پول( با چرمى که ذبح شرعى نشده) در جیبمان باشد، حکم نمازمان چیست؟

1 پاسخ 1


اگر یقین داشته باشید که از چرم ذبح کفار تهیه شده است، نجس مى‏باشد .و در این صورت همراه داشتن آن در حال نماز صحیح نیست. و نماز با آن باطل است.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده