پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر کسی برای شوخی دروغی بگوید که قصد داشته باشد چند لحظه بعد راستش را بگوید آیا گناه محسوب می شود؟

1 پاسخ 1

دروغ گفتن از گناهان کبیره است و حتی اگر از روى شوخی هم باشد جایز نیست.
در بعضى روایات مى‏خوانیم: «ایاک و الکذب هزله و جده» ؛ «از دروغ بپرهیز چه به شوخی و چه جدی باشد».
دروغ گفتن به شوخى نیز دروغ محسوب مى‏شود. حضرت على (ع) فرمود: «{Mبنده مزه ایمان را نمى‏یابد تا دروغ را ترک کند؛ چه شوخى باشد و چه جدى‏M}». البته شوخى‏هاى دروغ نیز اقسام مختلفى دارند و حکم هر یک از نظر شرعى متفاوت است. براى آگاهى بیشتر ر.ک: گناهان کبیره، شهید دستغیب.
و اما درباره حکم شرعی دروغ شوخی و جدی؛
دروغ گفتن در هر حال حرام است چه شوخی و چه جدی، مگر در مواردی خاص که در روایات اشاره شده است و اگر کسی برای خنداندن طرف مقابل دروغ بگوید و طرف مقابل هم بداند که دروغ می گوید در صورتی که ضرر بر آن مترتب نشود اشکال ندارد V} (ر.ک: مجمع المسائل آیت الله صانعی، ج 2، ص 295، س 952 و ص 296 ، س 955).{V
لذا دروغ در هر صورت ناپسند است البته اگر ضررهای سنگین یا جبران ناپذیر داشته باشد بر شدت گناه آن افزوده می شود و چه بسا جرم ارتکاب گناهان دیگر نیز به آن اضافه می گردد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()