پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 82 سوره صافات:

"ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ"

این آیه در حزب دو جز بیست و سه قرآن مجید قرار دارد.
سوره صافات، سوره سی و هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 182 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 82 سوره صافات:

"Then the rest we overwhelmed in the Flood."

ترجمه الهی قمشه ای آیه 82 سوره صافات:

"آن گاه دیگران را همه غرق دریای هلاک گردانیدیم."

این آیه در حزب دو جز بیست و سه قرآن مجید قرار دارد.
سوره صافات، سوره سی و هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 182 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده