پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من دختری 19ساله هستم از 4سال پیش عاشق پسری شدم که هر هروقت منو میدید نگاه های عاشقانه به من داشت ولی هیچوقت چیزی بهم نگفت تا من خودم 2سال پیش خسته شدم وبهش گفتم اونم دوستی را قبول کرد اما خیلی عاشقانه رفتار نمیکرد ولی با احترام.اما خودشو یکم هم بی تفاوت نشون میداد ما2ماه دوست بوریم وبهم زدیم اما بعداز اون همیشه منوخیلی عاشقانه نگاه میکنه من به شدت دوستش دارم ولی خیلیم ازش عصبانیم که چرا جلونمیاد اصلا یه موقع هایی شک میکنم که دوستم داره یانه.این حالت خیلی عذابم میده وچونکه هرروزهم میبینمش چون همسایه هستیم نمیتونم بهش فکر نکنم.چی کارکنم ؟

1 پاسخ 1

اين دو ماه دوستي فرصتي بوده تا همديگر را بشناسيد و با هم صحبت كنيد تا شناخت بهتري نسبت به هم چه از نظر احساسات و چه از نظر رفتار داشته باشيد.اينكه اين دوستي به هم خورده احتمالا نشان ميدهد كه نتوانستيد رابطه خوبي با هم برقرار كنيد كه ميتواند دليلش توقع و انتظارات غير واقعي و يا غرور و تكبر و شايد فرو خوردن احساسات بوده باشد در هر صورت با ادامه اين دلايل احتمال يك رابطه خوب همچنان بعيد به نظر ميرسد.پس بهتر است واقع بين باشيد

برگرفته از : http://www.drataie.ir/ (دکتر فرناز عطائی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عاشق پسری شدم) ()