پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سه مورد از کاربرد های اتصال سری و موازی مقاومتها را توضیح دهید؟

سه مورد از کاربرد های قانون اهم را نام ببرید؟
منشاخطاهای اندازه گیری مقاومت الکتریکی را توضیح دهید؟؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کاربرد اتصال سری و موازی مقاومت) (کاربرد اتصال سری و موازی مقاومتها) (سه مورد از کاربردهای اتصالهای سری و موازی) ()