پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گیاهی دارای ساقه کوتاه و گل های زرد که برای معالجه جراحت به کار می رود

1 پاسخ 1

ینمه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده