پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قیمت طلای 18 عیار چند است؟

1 پاسخ 1منبع : مظنکس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عيارچند گرم است) (طلای ایرانی چند عیار است) (مزنکس) (قیمت طلا چند است؟) (مظنکس) (قیمت طلا چنداست )