پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


  اساسی ترین عمل پردازنده کدام است؟

الف) خواندن و نوشتن اطلاعات فایل ها

ب) مدیریت بافر صفحه کلید

ج) اجرای دستور العمل های موجود در حافظه اصلی

          د) اجرای دستورالعملهای موجود در حافظه جانبی

2 پاسخ 2

ج

به احتمال زیاد جمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده