پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مشکلی که من دارم اینه که موقع شنا کردن یا حمام رفتن به سادگی در گوشم آب می رود. بنابراین بسیار احتیاط می کنم یعنی اصلا استخر نمی روم و موقع حمام کردن باید گوش درون گوش هایم بگذارم تا آب نرود و تازه با تمام این اقدامات با احتیاط دوش بگیرم و پس از حمام هم باید با گوش پاک کن گوشهایم را خشک کنم. سؤالم اینه که با توجه به موارد فوق، من برای غسل کردن مشکل دارم. بنابراین لاله گوشم را بدین طریق آب می کشم که دست هایم را خیس می کنم و رو و قسمت داخل گوش می کشم. می خواستم بدونم آیا این مطلب کفایت می کنه یا باید حتما کل سر به علاوه گوش زیر آب گرفته بشه تا غسل قبول باشه؟

1 پاسخ 1

همین مقدار که با دست خیس لاله گوش را بشویید کافی است و زیر دوش قرار گرفتن لازم نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()