پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برخی از حکایتها در مورد دیدار مردم با حضرت حجت(عج) در برخی کتب نقل می شود که ظاهرا صاحب حکایت بدون هیچ سند منطقی و تنها با ذکر اینکه بعد از دیدن حضرت هر چه به دنبالش گشته ولی اثری از او نبود، سوال: حکم نشر و ترویج این گونه حکایتها در رسانه ها به ویژه رسانه های برون مرزی چیست؟

1 پاسخ 1

صرف ادعای رویت ازهر کسی دلیل بر صدق ان نیست مخصوصا امروز که مدعیان دروغین خیلی زیاد شده اند با توجه به بیانی که در توقیع امام عصر (عج) به اخرین نایب خاص در زمان غیبت کبری که در ضمن ان امده الا و من ادعی المشاهده قبل خروج السفیانی و الصیحه فهو کذاب مفتری یعنی هر کس قبل از پیدا شدن سفیانی و شنیده شدن صدای اسمانی که دوعلامت از نشانه های حتمی برای ظهور ان حضرت است ادعای دیدن اورا به طور ازاد نماید (یعنی این که هر وقت بخواهد خدمت حضرت برسد ) دروغگو است و بر ان بزرگوار افترا بسته است و در هر صورت بر فرض صدق داستان نقل ان در رسانه های برون مرزی کار صحیحی نیست علاوه بر این که ما برای اثبات وجود ان حصرت بقدر کافی ادله عقلی و نقلی معتبر داریم که نیازی به تمسک به این گونه داستان های غیر متقن نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده