پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در صورتى که دختر و پسرى هم کفو باشند ؛ ولى پدر دختر مخالف ازدواج آنها باشد، آیا باز هم رضایت او لازم است؟ (باید توجه داشت دختر بالغ و رشیده است و نیاز به ازدواج دارد )؟

1 پاسخ 1

همه مراجع (به جز بهجت، تبریزى و صافى ): اگر پسر - شرعاً و عرفاً کفو و همتاى دختر باشد، اجازه پدر لازم نیست. V}نورى، توضیح‏المسائل، م 2373 ؛ صافى، هدایه العباد، ج 2، اولیاء العقد، م 2 ؛ امام، فاضل و مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 1 ؛ سیستانى، توضیح‏المسائل مراجع، م 2377 ؛ دفتر: وحید.{V
آیات عظام بهجت و تبریزى: اگر پسر - شرعاً و عرفاً کفو و همتاى دختر باشد و ازدواج هم به مصلحت او باشد، اجازه پدر لازم نیست. V}بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 2377 ؛ تبریزى، استفتاءات، س 1456 و صراط النجاه، ج 2، س 1130.{V
آیات عظام خامنه‏اى و صافى: اگر پسر - شرعاً و عرفاً کفو و همتاى دختر باشد و کفو دیگرى نیز پیدا نشود، اجازه پدر لازم نیست. V}خامنه‏اى، استفتاء، س 54 ؛ صافى، هدایهالعباد، ج 2، اولیاء العقد، م 2 و جامع‏الاحکام، ج 2، س 1260.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ازدواج)