پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا قبل از غسل کردن باید بطور کامل چربی طبیعی روی پوست (چرک) را از بین ببریم یا نه ؟

1 پاسخ 1


J}چربیى که از پوست بدن خارج مى‏شود معمولا آن قدر زیاد نیست که مانع باشد. اما اگر در مورد شخصى چربى بدنش به قدرى زیاد باشد که وقتى آب را به پوست بدن مى‏ریزد آب باقى نمى‏ماند؛ معلوم است که این چربى مانع است و باید قبل از وضو وغسل به وسیله صابون و امثال آن برطرف شود. {J
اگر شک کند که آب زیر چرک می رسد یا خیر باید چرک را برطرف نماید V}(توضیح المسائل مراجع، م 374، 378 و 290). {V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(باید هتمن قبل از غسل کردن شامپو ولیف بزنم) (غسل)