پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


وسایلی که در بعضی جاها رها شده اند و صاحب آنها را نمی شناسیم در صورتی که قیمت آنها تا 1000 تومان باشد می توانیم برای خود برداریم؟ اگر قیمت بیشتر بوده ولی اصل اجناس برای افراد عادی ارزشی نداشته باشد (مثل وسایل پزشکی)، باید چه کنیم؟ آیا می توان آنها را فروخت و پول آن را صدقه داد؟

1 پاسخ 1


مالی را که انسان پیدا می کند اگر نشانه ای نداشته باشد که به وسیله آن صاحبش پیدا شود و حیوان هم نباشد و ارزش آن از یک درهم یعنی 6/12 نخود نقره سکه دار کمتر نباشد (شاید به پول روز حدود 700 تومان ) می تواند از طرف صاحبش صدقه دهد و یا به حاکم شرع بدهد, اما اگر آن مال نشانه دارد و قیمت آن از مقداری که گفته شد کمتر باشد و صاحب آن معلوم نباشد می تواند به قصد این که ملک خودش شود بردارد ولی اگر صاحب آن پیدا شد و مطالبه کرد در صورتی که برای او مشقت ندارد بنا بر احتیاط واجب باید عین مال او را برگرداند و اگر تلف شده باشد بنا بر اظهر (یعنی حکم روشن تر) ضامن نیست , توضیح اگر چیزی راکه برخورد کرده یقین کند که صاحبش از ان اعراض کرده و دور انداخته برداشتن ان برای خودش اشکال ندارد


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده