پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا پیامبر(ص) که مقام عصمت دارد ممکن الخطاست؟ و اگر از هر گناهی معصوم است شلاقی را که سهوا به تن آن مرد زد چگونه می توان توجیح کرد؟

1 پاسخ 1

عصمت انبیا همگانی است لیکن برای روشن شدن این مسائله باید چند نکته را به دقت مورد بررسی قرار داد: عصمت و حدود آن : عصمت به معنای پیراسته بودن از خطا و گناه و نسیان است . البته عصمت دارای مراتبی است و اولین مرتبه آن که همه انبیا باید دارا باشند در چهار بعد است : الف ) عصمت در اخذ وحی (یعنی آن را همان گونه که هست دریافت داشتن ), ب ) عصمت در حفظ وحی (آن را فراموش نکردن ), ج ) عصمت در تبلیغ وحی (وحی را همان گونه که هست ابلاغ کردن و چیزی کم و زیاد نکردن ), د ) عصمت عمل و اجرای مفاد وحی . این چهار مرحله مربوط به وحی رسالی است وشامل مسائل خارج از آن مانند ترک اولی نمی شود. البته در مراتب بالاتر عصمت که در مورد پیامبراکرم (ص ) و اهل بیت (ع ) است . به عقیده برخی ترک اولی نیز راه ندارد. آنچه که درباره داستان ((سواده بن قیس )) باید توجه داشته باشیم این است که : اولاا: این داستان از نظر صحت تاریخی کاملاا محل تردید است چون اساساا مورد داستان بر فرض صحت تاریخی جای دیه بوده نه جای قصاص چون ضربه بر فرض وقوع ضربه خطایی بوده لذا جای قصاص نداشته است . ثانیاا: سهو و خطا در کارهای پیامبر(ص ) اگر شایع می بود حتماا موارد بسیاری از آن برای ما نقل می گردید حال آن که آنچه نقل شده یا صحت تاریخی ندارد و یا اشکالات دیگری بر آن وارد است . برای آگاهی بیشتر ر . ک : تنزیه انبیا, محمد هادی معرفت .
سواده بن قیس قصد داشته بدن مبارک پیامبر(ص)را ببوسد ولذا این مطلب را بیان کرده ,وپیامبر خطا نمی کند.
أقول : الظاهر ان سواده بن قیس أراد أن یقبّل جسم رسول اللّه (ص) فقال ما قال، وإلا فالرسول (ص) لا یخطأ حتى فی مثل ما ادعاه سواده، لأن العصمه تمنع عن الخطأ، ولعل الرسول (ص) لم یکذبه حتى لا یقول الناس ان النبی (ص) حیث أراد التخلّص من القصاص کذب سواده.
وأمّا قضیه سواده بن قیس فظاهر المنقول فیها غیر قابل للتصدیق وکأن الواقعه ـ على ما یظهر من بعض النقل ـ لم تکن متحققه وإنما کان غرضه شیئاً آخر، والنبی (صلى الله علیه وآله) لکونه رؤوفاً ورحیماً بالأُمه لم یظهر الخلاف، بل أظهر ما کان یدعیه هو الواقع، والوجه فی عدم إمکان التصدیق أن القصاص إنما یثبت فی موارد الجنایه عمداً، وهذا غیر محتمل بالنسبه إلى النبی (صلى الله علیه وآله)، واللّه العالم.
مرحوم آیت الله تبریزی می فرماید:داستان سواده بن قیس قابل قبول نیست وطبق بعضی نقل ها این حادثه اتفاق نیفتاده وغرض سواده بن قیس از بیان آن چیز دیگری بوده وپیامبر (ص)هم رئوف ومهربان بوده نخواسته حرف او را رد کند وقبول نموده است.علت اینکه پذیرش این داستان غیر قابل قبول است آنست که قصاص در صورتی است که پیامبر عمداً شلاق زده باشد واین مسئله نسبت به پیامبر غیر محتمل است که عمداً بر کسی ضربه بزند.
سایت آیت الله تبریزی قدس سره

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

("داستان سواده بن قيس قابل قبول نيست")