پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من چند وقتیه که در دست و پا(از مچ به پایین)احساس قولنچ دارم و همش احساس اینو دارم که باید انگشتامو صدا بدم یا مچ پامو بچرخونم تا صدا بدهاین حال در طول روز وجود داره اما بیشتر شب و موقع خواب اذیتم میکنه و نمیتونم بخوابم این حس رو زمانی که قرص پروپرانول برای میگرنم مصرف میکردم داشتمحدود4سال پیشکه پزشک معالجم گفت از عوارض قرصهکه دوز قرص رو کم کرد الانم 3 سالی میشه که این قرصو نمیخورم اما فقط این موضوعه که خیلی اذیتم میکنه ضمنا یک شب که هندوانه خوردم راحت خوابیدمگفتم شاید به خاطر کمبود آب بدنم باشه.ولی با خوردن آب قبل خواب تاثیری نداشت. 29 ساله-167قد-77 وزن-ورزش کیک بوکسینگ-متاهل

1 پاسخ 1

شاید به خاطر ورزش سنگین باشد - اگر سعی نکنی صدا ی انگشتانتو در بیاری احتمالا این حس بمرور برطرف می شود

برگرفته از : http://www.naderi40.ir/ (دکتر محمد نصیر نادری)



من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده