پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شکل ترانزیستور nmos را رسم نموده و خازن های مربوط به آن را رسم نمایید.

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ترانزیستور nmos) (شکل ترانزیستور) (خازن های ترانزیستور) (ترانزیستورهای nmos) ()