پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر ایمیلی به اسم دختران درست کنم و پسران دیگر را فقط برای سر کار گذاشتن اذیت کنیم چه حکمی دارد؟ آیا حتی ساختن چنین ایمیل هایی جایز است؟

1 پاسخ 1

جایز نیست، از باب ایجاد مفسده برای دیگران و دورغ.(استفتاء از دفتر معظم له)<...">
اگر ایمیلی به اسم دختران درست کنم و پسران دیگر را فقط برای سر کار گذاشتن اذیت کنیم چه حکمی دارد؟ آیا حتی ساختن چنین ایمیل هایی جایز است؟

جایز نیست، از باب ایجاد مفسده برای دیگران و دورغ.(استفتاء از دفتر معظم له)

برگرفته از پرسمانمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده