پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر در حین غسل کردن باد معده از انسان خارج شود حکمش چیست؟

2 پاسخ 2

T}آیات عظام امام خمینى، خامنه‏اى، صافى، فاضل و نورى:{T غسل باطل نمى‏شود و آن را تمام کند؛ ولى بهتر (احتیاط مستحب) است آن را به قصد آنچه بر ذمه او است (از اتمام یا اعاده) از سر گیرد. در هر صورت باید براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو نیز بگیرد.V}امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 1، واجبات الغسل، م 19؛ توضیح‏المسائل مراجع، م 386 ؛ آیت الله خامنه‏اى، اجوبه، س 185 و آیت الله نورى، توضیح‏المسائل، م 387 و تعلیقات على العروه، فصل فى مستحبات الغسل، م 8.{V
T}آیت الله سیستانى:{T غسل باطل نمى‏شود؛ ولى بنابر احتیاط واجب باید براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو بگیرد.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 386{V
T}آیت الله مکارم:{T بنابر احتیاط واجب، باید غسل را از سر گیرد و براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو نیز بگیرد.V}همان، م 386.{V
T}آیت الله تبریزى:{T باید غسل را از سر گیرد و بنابر احتیاط واجب، باید براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو نیز بگیرد.V}منهاج الصالحین، ج 1، م 204.{V
T}آیت الله وحید:{T بنابر احتیاط واجب باید غسل را تمام کند و دوباره از سر گیرد و براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو نیز بگیرد.V}توضیح‏المسائل، م 392.{V
T}آیت الله بهجت:{T لازم نیست غسل را تمام کند و بنابر احتیاط واجب باید آن را به قصد آنچه بر ذمه او است (از اتمام یا اعاده)، از سر گیرد و براى نماز و هر کارى که در آن طهارت لازم است، وضو نیز بگیرد.V}وسیلهالنجاه، ج 1، م 218.{V

برگرفته از پرسمان
آيت ‏الله مكارم: اگر در اثناء غسل، حَدَث اصغر از شخص سر بزند (مثلًا بول کند) ضررى به غسل او نمى ‏زند؛ ولى براى نماز و مانند آن باید وضو بگیرد. منبع: سایت  آيت ‏الله مكارم شیرازی https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45145&mid=257081  


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خارج شدن بادازشکم هنگام غسل غسل راباطل میکند) () (خارج شدن باد از شکم در هنگام غسل) (باطل شدن غسل جنابت با خارج شدن باد شكم) (خارج کردن باد شکم) (خروج باد معده هنگام غسل) (خارج شدن باد شکم هنگام غسل) (باد معده در غسل) (آیا باد معده غسل را باطل می کند) (خارج شدن باد هنگام غسل) (خارج شدن باد از شکم هنگام غسل) (باد معده هنگام غسل) (باد شکم غسل را باطل میکند) (باد معده در هنگام غسل) (خارج شدن باد معده هنگام غسل) (خارج شدن باد در هنگام غسل) (آیا خارج شدن باد از شکم غسل را باطل میکند) (باد کردن معده) (حکم خارج شدن باد هنگام غسل) (حکم خارج شدن باد از شکم هنگام غسل) (اگر در هنگاه غسل از انسان باد معده خارج شود حکمش چيست) (خارج شدن باد از شکم در حین غسل) (ایا خارج شدن باد غسل را باطل میکند) (اگر هنگام غسل باد معده خارج شود حکمش چیست) (اگر در هنگام غسل) (باد شکم هنگام غسل) (خارج شدن باد هنگام غسل ) (ایا باد معده غسل را باطل میکند) (آیا باد معده غسل را باطل میکند؟) (آیا باد شکم غسل را باطل میکند) (غسل) (در حین غسل خارج شدن باد معده) (ایا باد شکم غسل را باطل میکند) (باد معده غسل را باطل میکند) (آیا باد معده غسل را باطل می کند؟)