پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر بچه 3ساله قرص فکسوفنادین 180 بخورد چی میشه؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده