پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


Minimal joint effiusion are seen linear signal changes are seen at the posterior horn of medial meniscus which could represent tear این قسمت متن ام ار ایمو متوجه نمیشم بقیه چیزاشو نوشته نرمال و عمل قبل acl بوده و رباط سالم است ممنونم ازتوناولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده