پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام یک سوال چهار گزینه‌ای داشتم لطفا پاسخ بدید در سوره 《الشعراء》همه پیامبران به قومشان نسبت داده شدند بجر یکی؟آن کدام است؟؟ ۱:نوح ۲:لوط ۳:شعیب ۴:هوداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده