پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام خدمت شما من یک دخترروستایی هستم باوجوداینک هنوزدوسال هم اززندگی مشترکم نگذشته گره ای بزرگ درزندگیم هست چیزی که فقط به دست شمابازمیشه لطفا لطفتان راازمن دریغ نکنید همسرم دردادگاه نظامی محکوم شده بااین که مقصرنیست ومارامجبورکردندماهیانه مبلغ 500000 تومان به انهابدهیم شوهرم دستش پلاتین داره نمیتونه کارسخت بکنه اومدیم تودیارغربت امابازم مشکلمون حل نميشه بخداپول نون شب نداریم باوام ازدواجمون عروسی گرفتیم حالاقسطاش هست اجاره خونه هست حتی بخدایه احدوواحدواسه قسط سری پیشش حلقموفروختم ازکوجابیاریم کمکمون کنن بهمون میگن شمابیگناهین امابازهم محکوممون کردند چیکارکنیم که پارتی نداریم چیکارکنیم که بدبخت به دنیااومدیم ازکجابیاریم تاسه سال ماهی پونصدبدیم خواهش میکنم صدامونوبشنوین عدالت رهبرمگ عدالت امام علی نیست پس چرادرحق مافقط چون روستاییماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده