پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام اگه خانومی ازدواج موقت بوده ولی نزدیکی نکرده باشد و ازدواج وقت اونیز تمام شده باید عده نگه دارد و اگرد نگه داره چه مدت هست

1 پاسخ 1

سلام ازدواج موقت بدون نزدیکی عده ندارد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است و چه کسی یا کسانی آن‌ها را انتخاب می‌کنند؟)