پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ایا در حالی که غسل جنابت واجب است و هنوز انجام نشده می توان قران خواند؟

1 پاسخ 1

خواندن آیاتی که سجده واجب دارند حرام است. ولی قرائت آیات دیگر مشکلی ندارد اگرچه خواندن بیش از هفت آیه کراهت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده