پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پدر شیمی نوین چه کسی بود

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پدر شیمی نوین) (پدر شیمی نوین چه کسی است) (پدر شیمی نوین کیست) () (پدرشیمی نوین) (پدرشیمی نوین کیست) (پدرشیمی نوین چه کسی است) (پدر شیمی نوین چه کسی بود)