پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


طبقه کارگر

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(طبقه کارگر پرسشکده) (طبقه کارگر در پرسشکده)