پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام قدیم کشور کنگو

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام قدیم کشور کنگو) (نام قدیم کنگو) (نام قدیم کشورکنگو) () (نام قدیم کشور کنگو در جدول)