پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چند سوره با کلمه اقترب شروع می شود

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام سوره با قسم شروع و با حمد تمام می شود)