پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیروان ارسطو

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیروان ارسطو) (بيروان ارسطو) (پيروان ارسطو) (پیروان ارسطو ) () (پیروان ارسطو؟) (پیروان ارستو) (پیروان ارسطو)