پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا در غسل در هنگام شستن نیمه راست بدن شستن گردن لازم است؟

1 پاسخ 1

نحوه انجام غسل بسیار ساده و آسان است.
مراحل اصلى غسل عبارت است از:
1- نیت؛ براى نیت کردن هم لازم نیست به زبان چیزى بگویید؛ بلکه همین ‏قدر که قلباً مى‏دانید براى چه کارى به حمام آمده‏اید و نیت شما انجام چه غسلی است، کفایت مى‏کند.
2- بعد از نیت سر و گردن را به قصد غسل بشویید،
3- بعد تمام طرف راست بدن تا کف پا و سپس تمام طرف چپ را بشویید. و برای آن که اطمینان پیدا کنید که تمام طرف راست شسته شده است کمی از نیمه چپ و گردن را به همراه طرف راست و کمی از نیمه راست و گردن را به همراه نیمه چپ بدن بشویید.
بنابراین شستن تمام گردن، هنگام شستن نیمه راست یا چپ بدن، لازم نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(طریقه صحیح غسل)