پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا برای غسل کردن باید نیت خاصی را به زبان بیاوریم؟

1 پاسخ 1

گفتن نیت به زبان از جمله ذکر کلمه غسل واجب یا مستحب لازم نیست و همین اندازه که به نیت غسل و با قصد قربت، اول سر و گردن و بعد طرف راست بدن و بعد طرف چپ را بشویید کفایت می‏کند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده