پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نگاه کردن ماهواره و فیلم هایی مثل آن بدون پخش زنده چه حکمی دارد؟

1 پاسخ 1


T}آیت اللّه خامنه‏اى و آیت اللّه مکارم:{T استفاده از برنامه‏هاى مفید و مشروع (مانند برنامه‏هاى علمى و قرآنى) هر چند فى نفسه مانعى ندارد؛ ولى با توجه به اینکه برنامه‏هایى که از طریق این دستگاه پخش مى‏شود غالباً در بردارنده آموزش افکار گمراه کننده و تحریف حقایق و برنامه‏هاى لهو و فساد هستند، استفاده از ماهواره جایز نیست.V}آیت اللّه خامنه‏اى، اجوبه، س 1183 و 1215؛ آیت اللّه مکارم، استفتاءات، ج 1، س 1609 و 829.{V T}آیت‏اللّه بهجت و آیت‏اللّه صافى:{T استفاده از برنامه‏هاى مشتمل بر فساد و مخرّب جایز نیست.V}آیت اللّه صافى، جامع الاحکام، ج 1، 976؛ دفتر آیت‏اللّه بهجت.{V T}آیت اللّه تبریزى:{T چنانچه نگاه کردن آنها باعث تهییج شهوت بر حرام یا ترویج فساد در جامعه باشد، جایز نیست و در غیر این صورت باید مراعات مقررات و قوانین شود.V}آیت اللّه تبریزى، استفتاءات، س 1605.{V T}آیت اللّه فاضل:{T استفاده از برنامه‏هاى مفید و مشروع آن اشکال ندارد؛ ولى مشاهده برنامه‏هاى مشتمل بر فساد و مخرّب جایز نیست و اگر در این زمینه مقرراتى وجود دارد، باید رعایت شود.V}دفتر آیت اللّه فاضل.{V T}آیت اللّه سیستانى:{T استفاده از ماهواره اگر مفسده نداشته باشد، جایز است و دیدن فیلم‏هاى مستهجن جایز نیست و تهیه آن در صورتى که اطمینان پیدا شود دیگران از آن استفاده بدى نمى‏کنند، اشکال نداردV}آیت اللّه سیستانى، سایت، س 2.{V.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فیلم مستهجن)